Doanh Nghiệp Tại Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên

Danh sách doanh nghiệp tại Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên – Thị Xã Tân Uyên – Bình Dương

khu-cong-nghiep-nam-tan-uyem

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SKM VIỆT NAM (NỘP HỘ THUẾ NTNN)

Mã số thuế: 3702393195

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 01-09-2015

Địa chỉ: Lô I-3 đường N1, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất máy chuyên dụng khác

CÔNG TY TNHH SƠN HE HUAN SHAN (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 3702377757

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 06-07-2015

Địa chỉ: lô M6 đường D4 KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

CÔNG TY TNHH PMA INDUSTRIER VIỆT NAM (NỘP HỘ THUẾ NTNN)

Mã số thuế: 3702368223

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 02-06-2015

Địa chỉ: NX M3, Module2, Lô D, đường D2, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN TƯỜNG KHANG (NỘP HỘ THUẾ NTNN)

Mã số thuế: 3702360841

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 11-05-2015

Địa chỉ: Lô F1 & F2, đường D2 và N5, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

CÔNG TY TNHH MAIN GOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702360270

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 07-05-2015

Địa chỉ: lô G1,G2,G3 đường D3 và N5, KCN Nam Tan Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

CÔNG TY TNHH LEIXIN

Mã số thuế: 3702353347

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 09-04-2015

Địa chỉ: lô R4 đường N10 KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất kim loại

CÔNG TY TNHH MTJV VIỆT NAM (NỘP HỘ THUẾ NTNN)

Mã số thuế: 3702350561

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 01-04-2015

Địa chỉ: nhà xưởng M1-Module 6, lô D, đường D2, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất trang phục

CÔNG TY TNHH DAEHAN PANEL VINA

Mã số thuế: 3702344416

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 10-03-2015

Địa chỉ: Lô M2 đường D3 KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

CÔNG TY TNHH HOÀ HINH

Mã số thuế: 3702340718

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 10-02-2015

Địa chỉ: lô P8, P9 đường D6, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

CÔNG TY TNHH HỒNG VẠN

Mã số thuế: 3702339078

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 03-02-2015

Địa chỉ: lô P5, đường D7, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất kim loại

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HOÀNG HƯNG – NHÀ MÁY KẾT CẤU THÉP BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0301883447-003

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 03-12-2014

Địa chỉ: Lô K5, Đường N1, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại

CÔNG TY TNHH KIẾNG LIÊN THÁI

Mã số thuế: 3702316641

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 17-11-2014

Địa chỉ: lô Y3 đường N2, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh

CÔNG TY TNHH TEAMADE STATIONERY VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702309330

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 17-10-2014

Địa chỉ: G7G8 KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

CÔNG TY TNHH ISUZU TEC VIETNAM (NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)

Mã số thuế: 3702286845

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 10-07-2014

Địa chỉ: M1-Module 5, Lô D, đường N2, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ – SẢN XUẤT GỖ VINH QUANG

Mã số thuế: 3702276170

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 28-05-2014

Địa chỉ: Lô C2 , đường N4 , khu công nghiệp Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

CTY TNHH SAN THAI (NỘP HỘ NTNN)

Mã số thuế: 3702247275

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 09-01-2014

Địa chỉ: Lô F7,F8, đường N4, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

CÔNG TY TNHH KER VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702234702

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 28-11-2013

Địa chỉ: Lô C9, đường N4, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất kim loại

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG TƯƠNG LAI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702227286

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 15-11-2013

Địa chỉ: Nhà xưởng M1- Module 2, lô D, đường D2, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất bao bì bằng gỗ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DÂY VIỀN VĨNH LIÊN

Mã số thuế: 3702204105

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 06-08-2013

Địa chỉ: M1-Module 1, Lô D, đường D2, KCN NAm Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sợi

CÔNG TY TNHH WOOSHIN WOODTEC VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702093547

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 05-09-2012

Địa chỉ: khu nhà xưởng xây sẵn Lô D, đường D2, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HARRIS FREEMAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3600495825-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 30-08-2012

Địa chỉ: Lô D, đường D2, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH HOONE VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702063775

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 26-06-2012

Địa chỉ: Lô P5, đường D7, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH HANIL MACHINERY VINA

Mã số thuế: 3702040383

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 03-05-2012

Địa chỉ: M3 – Module 4, Lô D, đường D2, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

 

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH DAIM VIỆT NAM

Mã số thuế: 3701995020

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 02-02-2012

Địa chỉ: Lô C8, đường N3, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sắt, thép, gang

VPĐD CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ HƯNG DƯƠNG TẠI VIỆT NAM

Mã số thuế: 3701986763

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 27-12-2011

Địa chỉ: Lô B1, Đường N5, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

CÔNG TY TNHH TRIỂN TRIỆU VIỆT NAM

Mã số thuế: 3701872639

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 17-05-2011

Địa chỉ: Lô C9, đường N3, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚC CẦN (NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)

Mã số thuế: 3701847456

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 19-03-2011

Địa chỉ: Lô N3-N7 Đường D3-D4 KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG CA

Mã số thuế: 3701825727

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 10-01-2011

Địa chỉ: Lô O, Đường N7-N5, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIA VỊ LIÊN HIỆP – NHÀ MÁY UNI SPICE

Mã số thuế: 0310045201-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 10-01-2011

Địa chỉ: Lô D, đường D2 và N2, khu công nghiệp Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH LAUTAN LUAS VIỆT NAM (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)

Mã số thuế: 3701816592

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 16-12-2010

Địa chỉ: Lô J2-J3-J5-J6,Đường N1, N2, D2, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ ĐẠT TỶ

Mã số thuế: 3701797117

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

 

Ngày thành lập: 01-11-2010

Địa chỉ: Lô B1, Đường N5, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

CÔNG TY TNHH PMA INDUSTRIER VIỆT NAM

Mã số thuế: 3701706511

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 15-04-2010

Địa chỉ: NX M3, Module2, Lô D, đường D2, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GENTRACO TẠI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 1800688429-009

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 15-07-2009

Địa chỉ: Lô B2 – B3, đường N5, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

CÔNG TY TNHH SƠN HÀ VIỆT

Mã số thuế: 3701335433

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 03-01-2009

Địa chỉ: Lô R3, đường N11-D7, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH KEJIN TECH (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 1100855145

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 27-08-2008

Địa chỉ: Nhà Xưởng số 1, Lô R4, Đường N10, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

CÔNG TY TNHH SAN THAI

Mã số thuế: 3700919179

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 29-05-2008

Địa chỉ: Lô F7-F8, đường N4, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHÚC CẦN

Mã số thuế: 3700860454

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 29-12-2007

Địa chỉ: Lô N3-N7 Đường D3-D4, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH SƠN HUA BANG

Mã số thuế: 3700858889

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 25-12-2007

Địa chỉ: Lô N4, đường N7-D3, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

CN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH NAM

Mã số thuế: 0304899163-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 17-12-2007

Địa chỉ: Lô K3, đường N2&D3, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

CÔNG TY TNHH PHA LÊ ĐỎ VIỆT

Mã số thuế: 3700846883

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 16-11-2007

Địa chỉ: Lô B1 đường N5, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ GIẤY DƯƠNG NGUYỄN

Mã số thuế: 3700840049

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 30-10-2007

Địa chỉ: Lô M1, đường D3, khu công nghiệp Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG VINH

Mã số thuế: 3700818886

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 27-08-2007

Địa chỉ: Lô N8, Đường N7-D4, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

CÔNG TY TNHH NGŨ KIM RUI ZHAN VN

Mã số thuế: 3700789875

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 20-04-2007

Địa chỉ: Lô D6, đường D1-N2, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH SUN SUNG VN

Mã số thuế: 3700788769

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 13-04-2007

Địa chỉ: Lô C10 đường D2-N3, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH PRINCEMATE VN

Mã số thuế: 3700781001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 09-03-2007

Địa chỉ: Lô K1-K4, Đường D2-N2, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH GỐM SỨ KING KONG INTERNATIONAL VN

Mã số thuế: 3700779595

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

 

Ngày thành lập: 28-02-2007

Địa chỉ: Lô C3, Đường N4, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

CÔNG TY TNHH TRUST VN

Mã số thuế: 3700775583

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 26-01-2007

Địa chỉ: Lô N2, Đường D3, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

CÔNG TY TNHH TANGE INTERNATIONAL VN

Mã số thuế: 3700772134

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 12-01-2007

Địa chỉ: Lô C5, Đường N4, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

CÔNG TY TNHH SX KIM LOẠI KING STAR VN

Mã số thuế: 3700769452

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 27-12-2006

Địa chỉ: Lô B10, đường NA, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KIM LOẠI HONG YI (VN)

Mã số thuế: 3700718916

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 28-06-2006

Địa chỉ: C-1, đường N4, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU HẠC KHANG

Mã số thuế: 3700710089

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 19-05-2006

Địa chỉ: lô O 1, đường N8, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

CÔNG TY TNHH DAMOOL VINA

Mã số thuế: 3700671520

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 08-11-2005

Địa chỉ: B6 – B7 Đường N4, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ YIH DIANN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3700630362

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 27-04-2005

Địa chỉ: Lô C9, Đường N3, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH PROSH SAIGON

Mã số thuế: 3700397606

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 07-12-2001

Địa chỉ: Lô C4, đường N4, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

CÔNG TY TNHH SX OLYMPIC PRO (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 3700380264

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 16-08-2001

Địa chỉ: Lô C5, đường N4, KCN Nam Tân Uyên – Thị xã Tân Uyên – Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

0909.629.445
chat-active-icon
chat-active-icon