Cử tri ủng hộ thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương

Đề án thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

thi xa ben cat

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương đối với cử tri 8 xã, phường thuộc thị xã Bến Cát (bao gồm 5 phường: Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa, Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa và 2 xã: An Điền, An Tây).

Bên cạnh đó, tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát tại 2 xã (An Điền, An Tây).

Tổng số cử tri tham gia ý kiến về việc thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương là 234.151 người, đạt tỷ lệ 98,64%. Số cử tri tán thành chủ trương thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương là 232.330 người, đạt tỷ lệ 97,87% (so với tổng số cử tri). Số cử tri không tán thành chủ trương thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương là 1.808 người, chiếm tỷ lệ 0,76% (so với tổng số cử tri).

Theo UBND tỉnh Bình Dương, lý do cử tri không tán thành chủ trương thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương vì lo lắng sau khi thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương thì các loại thuế, phí sẽ tăng; sẽ phải mất thời gian thay đổi lại các loại giấy tờ có liên quan. Các cử tri mong muốn đẩy mạnh hơn nữa công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, bao gồm: đầu tư hệ thống thoát nước, nhựa hóa, chiếu sáng trên các tuyến đường trên địa bàn; đầu tư xây dựng mới, mở rộng hệ thống trường học các cấp, đảm bảo đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học trên địa bàn.

Nhiều cử tri tán thành chủ trương thành lập phường An Điền, An Tây

Tổng số cử tri tham gia ý kiến về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát là 42.658 người, đạt tỷ lệ 100%. Số cử tri tán thành chủ trương thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát là 42.195 người, đạt tỷ lệ 98,91% (so với tổng số cử tri). Số cử tri không tán thành chủ trương thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát là 463 người, chiếm tỷ lệ 1,09% (so với tổng số cử tri).

Mời bạn đọc xem Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương:

5/5 - (4 bình chọn)
banner richland residence

Bài viết liên quan